• 034/312-666
  • Email info@ucilistelink.hr

Mesar

Polaznici će se po završetku programa osposobiti za samostalno obavljanje poslova u mesnoj industriji . Upoznati će vrste mesa , procese rada u klaonici ( omamljivanje , iskrvarenje , skidanje kože s goveda ) , upotrebu sporednih proizvoda od klanja , nastanak nepoželjnih promjena na mesu , konzerviranje mesa  i proizvoda od mesa.

Znati će obavljati sve postupke vezane za hlađenje , sušenje , soljenje , dimljenje mesa . Naučiti će o obradi i kategorizaciji  mesa ; o proizvodnji kobasica , suhomesnatih proizvoda i masti ; o analiziranju kakvoće proizvoda ; o greškama u proizvodnji  ; o izračunu randmana i utrošku materijala ; o izvorima opasnosti , te primijeniti mjere zaštite na radu  i zaštite okoliša , a kada je moguće  koristiti  računalo u mesnoj industriji.                   

Uvjet za pohađanje

- završena  osnovna  škola
- navršenih 15 godina života
- liječnička svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara

Isprave potrebne za upis

- svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
- rodni list
- domovnica
- ispunjena upisnica s ugovorom

Oblik nastave:  konzultativno - instruktivna

Trajanje programa - trogodišnji program

Isprava po završenom obrazovanju - Svjedodžba o završenom radu koja se može upisati u e - radnu ispravu

Sadržaj programa

Tehnologija obrade mesa
Tehnologija obrade suhomesnatih proizvoda
Zaštita na radu
raktična nastava

Pomoć u učenju matematike

Nudimo pomoć u učenju matematike za srednje škole u Učilištu LINK.

Verificirani programi stranih jezika

Svi naši tečajevi usklađeni su sa zajedničkim referentnim okvirom (CEF-a) stupnjevanja znanja prema standardima vijeća Europe. Po uspješno završenom programu izdajemo uvjerenje koje ima status javne isprave te se može upisati u e-radnu knjižicu.

Odaberite više za istu cijenu!

jezici flags

Svjedodžba i jezična putovnica

su neki od dokumenata Europass portfelja koji dopuštaju ljudima da putuju i rade u Europi predstavljajući svoje vještine i znanja stranih jezika na temelju standardnih obrazaca.
više...

Dodatne informacije

Za sve informacije obratite se u:

Učilište Link, Primorska 57
34000 Požega
OIB: 95980406546
MB:1754122
Tel/fax: 034/312-666
Mob: 098 464 004, 098 642 547
e-mail: info@ucilistelink.hr
web: www.ucilistelink.hr

Radno vrijeme: 10 – 12 i 16 – 20 sati

Za dodatne informacije ili prijavu na naše programe kliknite: PRIJAVNICA

Znanje je univerzalna putovnica

Škola stranih jezika Link d.o.o. osnovala je 2003. godine prvo privatno učilište u Požegi koje se bavi obrazovanjem djece, mladih i odraslih kroz srednjoškolsko obrazovanje, brojna verificirana osposobljavanja i usavršavanja, radionice i druge oblike obrazovanja.

Zadaća Učilišta je zadovoljstvo naših polaznika, kvaliteta usluge i izgrađen odnos prema partnerima.

 

opširnije